SSPF Verkort jaarverslag 2019

Kwam u in dienst voor juli 2013, dan bouwt u pensioen op bij
Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Het jaar 2019 van SSPF in het kort

Wat heeft uw pensioenfonds met uw pensioengeld gedaan? Hoe ontwikkelde de dekkingsgraad zich en hoe zit het met de beleggingsresultaten? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord in ons verkort jaarverslag 2019.

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in 2019?
 • SSPF behaalde zeer goede beleggingsresultaten, waardoor het vermogen flink toenam. Maar de rente daalde, waardoor de toekomstige verplichtingen nog meer stegen. Daardoor daalde per saldo de dekkingsgraad. We hielden een solide financiële positie.
 • We maakten belangrijke stappen in verantwoord beleggen, zonder effect op de verhouding tussen risico en rendement.
 • Het Pensioenakkoord werd op hoofdlijnen bereikt.
 • Onderzoek naar communicatie vanuit SSPF met focus op digitale dienstverlening.

In 2020 daalden de beurskoersen flink door de coronacrisis. Daardoor daalde ook het belegd vermogen en de dekkingsgraad van SSPF.

Hoe stond SSPF eind 2019 ervoor?

Met de beleidsdekkingsgraad bepalen we of we uw pensioen kunnen verhogen

Dat heet indexatie. Indexatie is bedoeld om inflatie ofwel prijsstijgingen op te vangen. In 2018 was de financiele situatie van het SSPF pensioenfonds gezond en daarom werden de pensioenuitkeringen verhoogt met 1,6%.


De dekkingsgraad wordt beïnvloed door externe factoren

Zoals ontwikkelingen in de financiële markten, de rente en levensverwachting (hoe oud de deelnemer wordt). In 2019 pakten deze ontwikkelingen ongunstig uit, waardoor de dekkingsgraad is gedaald naar 120,6%. De financiële positie van SSPF was eind 2019 nog steeds solide. Wel zien we in 2020 de dekkingsgraad verder dalen door de coronacrisis.

De dekkingsgraad geeft een momentopname: de financiële situatie op één moment. Voor het nemen van beleidsbesluiten, zoals het toekennen van indexatie, maken we gebruik van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Zo hebben grote schommelingen in de rente of beleggingen in een korte tijd minder invloed. Voor het beleid van het pensioenfonds is de beleidsdekkingsgraad leidend. In 2019 was dit 118,7%.


Met de beleidsdekkingsgraad bepalen we of we uw pensioen kunnen verhogen

Dat heet indexatie. Indexatie is bedoeld om inflatie ofwel prijsstijgingen op te vangen. In 2019 was de financiële situatie van het SSPF pensioenfonds gezond en daarom werden de pensioenuitkeringen verhoogd met 1,6%.

Lees hier hoe de dekkingsgraad van SSPF zich de afgelopen jaren ontwikkelde.Meer informatie

Is er genoeg geld om alle pensioenen te betalen?

De financiële situatie van het pensioenfonds geven we weer met een dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen onze bezittingen en onze verplichtingen. Deze graadmeter laat elke maand zien of het pensioenfonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Deze wordt gebruikt voor het nemen van beleidsbesluiten, zoals het toekennen van indexatie.

De dekkingsgraad wordt beïnvloed door externe factoren

Zoals ontwikkelingen in de financiële markten, de rente en levensverwachting (hoe oud de deelnemer wordt). In 2019 pakten deze ontwikkelingen ongunstig uit, waardoor de dekkingsgraad is gedaald naar 120,6%. De financiële positie van SSPF was eind 2019 nog steeds solide. Wel zien we in 2020 de dekkingsgraad verder dalen door de coronacrisis.

De dekkingsgraad geeft een momentopname: de financiële situatie op één moment. Voor het nemen van beleidsbesluiten, zoals het toekennen van indexatie, maken we gebruik van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Zo hebben grote schommelingen in de rente of beleggingen in een korte tijd minder invloed. Voor het beleid van het pensioenfonds is de beleidsdekkingsgraad leidend. In 2019 was dit 118,7%.


Met de beleidsdekkingsgraad bepalen we of we uw pensioen kunnen verhogen

Dat heet indexatie. Indexatie is bedoeld om inflatie ofwel prijsstijgingen op te vangen. In 2019 was de financiele situatie van het SSPF pensioenfonds gezond en daarom werden de pensioenuitkeringen verhoogd met 1,6%.

Lees hier hoe de dekkingsgraad van SSPF zich de afgelopen jaren ontwikkelde.

Inzicht in uw pensioen

Kijk op uw persoonlijke pensioenportaal

Shell Pensioen staat voor transparante communicatie. We vinden het belangrijk dat u inzicht heeft in uw pensioen, waar en wanneer ú dat wil.

Via www.shellpensioen.nl/mijnpensioen kunt u:

 • zien welke gebeurtenissen invloed hebben op uw pensioen
 • met mijn-Flexplanner berekenen wat de effecten zijn van uw pensioenkeuzes
 • uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht bekijken in uw persoonlijke archief

mijn-Flexplanner

 1. Log makkelijk en veilig in met uw DigiD.
 2. Bekijk hier de uitleg over mijn-Shellpensioen.
 3. Nog niet eerder ingelogd op mijn-Shellpensioen?

Check dan meteen uw gegevens en of uw partner juist staat vermeld. Laat ook uw privé e-mailadres achter. Zo kunnen we u altijd bereiken, ook als u in de toekomst wellicht ergens anders gaat werken.

Onze strategische prioriteiten

Waar hebben we het afgelopen jaar aan gewerkt? Lees over onze 6 strategische thema’s en de resultaten die we hebben bereikt.


Pensioenakkoord

Na jaren onderhandelen is er in juni een Pensioenakkoord gesloten tussen het kabinet, de vakbonden en werkgeversorganisaties. Het Pensioenakkoord kan gevolgen hebben voor deelnemers van SSPF. Hoe, dat is op dit moment nog niet bekend. Het kabinet werkt hier nu verder aan en wil de uitwerking van het wettelijk kader in 2022 klaar hebben. Uiteraard houden we u zo snel mogelijk op de hoogte van alle mogelijke gevolgen van het Pensioenakkoord.


Geïntegreerd risicomanagement

Risicomanagement is geheel geïntegreerd in alles wat we in SSPF doen. Zo kijken we ver vooruit om mogelijke veranderingen in onze omgeving zo goed mogelijk te anticiperen en gebruiken we scenario’s om beleid te ontwikkelen die onder verschillende omstandigheden robuust blijft. In juli 2019 deden we een financiële crisisoefening in samenwerking met onze vermogensbeheerder SAMCo. Zo toetsen we zo echt mogelijk of ons crisisplan goed werkt. In maart 2020 is het financieel crisisplan in werking gesteld om de gevolgen van corona het hoofd te bieden. Dit houdt in dat we de business continuïteit van processen monitoren, zowel bij SSPF als bij de partijen waarmee we samenwerken. Daarbij is het doel dat de pensioenen zoals altijd tijdig en juist worden uitbetaald. Ook volgt het SSPF Crisis Management Team de financiële markten op de voet. Dat doen we onder andere met SAMCo, een onafhankelijk beleggingsadviseur en onze Risk & Investment Officer.


Geïntegreerde pensioenplanner SSPF & SNPS

Stel je werkt al 20 jaar bij Shell. Je bouwt pensioen op bij SSPF en ook bij SNPS. Hoe bereken je dan je verwachte pensioen van die fondsen samen? Sinds 2019 doe je dat eenvoudig met
mijn-Flexplanner! De flexplanner is de eerste in zijn soort, waarbij resultaten van verschillende pensioenregelingen gemakkelijk in één oogopslag worden getoond: helder en simpel!


Inzet van technologie

Pensioen zo gemakkelijk en toegankelijk mogelijk maken en 100% tevreden deelnemers. Dat is onze ambitie! Daarbij willen wij in steeds grotere mate gebruik maken van technologie: dat kunnen we op grotere schaal en kosten-effectief inzetten. Zo is in 2019 geëxperimenteerd met “beeldbellen met de klantenservice” en onderzoeken we mobiele toepassingen zoals een pensioen-app. Uiteraard kijken we ook naar verdere verbeteringen van mijn-Shellpensioen.


Klantgerichtheid als basis voor al onze dienstverlening

Om onze deelnemers een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden, deden we in 2019 onderzoek naar onze communicatie. Belangrijk onderdeel van dit onderzoek was de waardering van deelnemers voor onze digitale dienstverlening en informatievoorziening. Gemiddeld beoordelen deelnemers onze communicatie met een eindcijfer 7. Daarnaast hebben we onderzocht welke mogelijke innovaties onze deelnemers wensen voor de toekomst. We kregen belangrijke inzichten om de communicatie vanuit SSPF verder te verbeteren in 2020. Zo willen deelnemers zoveel mogelijk digitaal communiceren. Maar zij willen ook een persoonlijke benadering.


Verantwoord beleggen

In ons vernieuwde verantwoord beleggingsbeleid sluiten we aan bij de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG) - de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN). Deze zien toe op de naleving van internationale mensen- en arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding. De komende jaren willen we accent leggen op een paar doelen. In 2020 leggen we de keuze die we daarin willen maken voor aan de deelnemers.


Pensioenakkoord

Na jaren onderhandelen is er in juni een Pensioenakkoord gesloten tussen het kabinet, de vakbonden en werkgeversorganisaties. Het Pensioenakkoord kan gevolgen hebben voor deelnemers van SSPF. Hoe, dat is op dit moment nog niet bekend. Het kabinet werkt hier nu verder aan en wil de uitwerking van het wettelijk kader in 2022 klaar hebben. Uiteraard houden we u zo snel mogelijk op de hoogte van alle mogelijke gevolgen van het Pensioenakkoord.


Geïntegreerd risicomanagement

Risicomanagement is geheel geïntegreerd in alles wat we in SSPF doen. Zo kijken we ver vooruit om mogelijke veranderingen in onze omgeving zo goed mogelijk te anticiperen en gebruiken we scenario’s om beleid te ontwikkelen die onder verschillende omstandigheden robuust blijft. In juli 2019 deden we een financiële crisisoefening in samenwerking met onze vermogensbeheerder SAMCo. Zo toetsen we zo echt mogelijk of ons crisisplan goed werkt. In maart 2020 is het financieel crisisplan in werking gesteld om de gevolgen van corona het hoofd te bieden. Dit houdt in dat we de business continuïteit van processen monitoren, zowel bij SSPF als bij de partijen waarmee we samenwerken. Daarbij is het doel dat de pensioenen zoals altijd tijdig en juist worden uitbetaald. Ook volgt het SSPF Crisis Management Team de financiële markten op de voet. Dat doen we onder andere met SAMCo, een onafhankelijk beleggingsadviseur en onze Risk & Investment Officer.


Geïntegreerde pensioenplanner SSPF & SNPS

Stel je werkt al 20 jaar bij Shell. Je bouwt pensioen op bij SSPF en ook bij SNPS. Hoe bereken je dan je verwachte pensioen van die fondsen samen? Sinds 2019 doe je dat eenvoudig met
mijn-Flexplanner! De flexplanner is de eerste in zijn soort, waarbij resultaten van verschillende pensioenregelingen gemakkelijk in één oogopslag worden getoond: helder en simpel!


Inzet van technologie

Pensioen zo gemakkelijk en toegankelijk mogelijk maken en 100% tevreden deelnemers. Dat is onze ambitie! Daarbij willen wij in steeds grotere mate gebruik maken van technologie: dat kunnen we op grotere schaal en kosten-effectief inzetten. Zo is in 2019 geëxperimenteerd met “beeldbellen met de klantenservice” en onderzoeken we mobiele toepassingen zoals een pensioen-app. Uiteraard kijken we ook naar verdere verbeteringen van mijn-Shellpensioen.


Klantgerichtheid als basis voor al onze dienstverlening

Om onze deelnemers een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden, deden we in 2019 onderzoek naar onze communicatie. Belangrijk onderdeel van dit onderzoek was de waardering van deelnemers voor onze digitale dienstverlening en informatievoorziening. Gemiddeld beoordelen deelnemers onze communicatie met een eindcijfer 7. Daarnaast hebben we onderzocht welke mogelijke innovaties onze deelnemers wensen voor de toekomst. We kregen belangrijke inzichten om de communicatie vanuit SSPF verder te verbeteren in 2020. Zo willen deelnemers zoveel mogelijk digitaal communiceren. Maar zij willen ook een persoonlijke benadering.


Verantwoord beleggen

In ons vernieuwde verantwoord beleggingsbeleid sluiten we aan bij de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG) - de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN). Deze zien toe op de naleving van internationale mensen- en arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding. De komende jaren willen we accent leggen op een paar doelen. In 2020 leggen we de keuze die we daarin willen maken voor aan de deelnemers.


Verantwoord beleggen

We maakten belangrijke stappen in verantwoord beleggen, waarnaar vaak wordt gerefereerd als ESG (Environment, Social, Governance).

 • We pasten een aantal benchmarks (standaard meetlat) voor de aandelenbeleggingen aan.
 • We onderzochten hoe de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties ons verantwoord beleggingsbeleid verder vorm kunnen geven. In 2020 werken we dit verder uit.
 • We werkten hard aan de ontwikkeling van een vernieuwd verantwoord beleggingsbeleid en de implementatie van het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB).
 • In 2019 klom SSPF van de 41ste plaats in 2018 naar een gedeelde 26e plaats in de jaarlijkse Benchmark van VBDO.

Uw pensioen in 't kort


Pensioenopbouw

Bij Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) bouwt u pensioen op, zodat u later van een levenslange uitkering kunt genieten. Hiervoor leggen u en uw werkgever tijdens uw carrière bij Shell premie in. U betaalt zelf 2% premie, Shell vult de rest van de premie aan. Hoeveel premie u zelf inlegt, vindt u op uw salarisstrook.

Verdient u op fulltimebasis meer dan het wettelijk fiscale maximum (€ 101.963,- in 2020)? Dan kunt u voor uw salaris boven dit bedrag pensioen opbouwen in de Shell Nettopensioenregeling bij het andere Shell pensioenfonds SNPS. In deze regeling betaalt u al inkomstenbelasting bij de inleg. U hoeft dat daarom tijdens uw uitkering niet meer te doen.


We beleggen de premies voor een goed pensioen

Alleen premies inleggen is niet voldoende voor een goed pensioen. Daarvoor moet rendement behaald worden. Daarom belegt SSPF. Dat doen we uiteraard volgens strikte regels. In 2019 behaalden we met de beleggingen een rendement van 13,6%. Daarmee was het een uitzonderlijk goed beleggingsjaar. In alle beleggingscategorieën werden positieve resultaten behaald in 2019. Het vermogen van SSPF groeide met zo’n 3 miljard.


Het bestuur belegt volgens een lange termijn strategisch beleggingsbeleid

Om het risico van de beleggingen te spreiden en een zo goed mogelijk rendement te halen beleggen we in verschillende beleggingsproducten.Voor SSPF hield dit voor 2019 het volgende in:


De dekkingsgraad daalde van 122,4% eind 2018 naar 120,6% eind 2019

De rente daalde in 2019. Dat betekent dat we meer vermogen moeten aanhouden om aan onze verplichtingen in de toekomst te kunnen voldoen. Aan de andere kant hadden we een zeer goed beleggingsjaar waardoor ons vermogen steeg. Daardoor hielden we eind 2019 een solide financiële positie. Voor 2020 wordt door de Corona-crisis grote economische schade verwacht. In de eerste maanden van 2020 zijn de beurskoersen fors gedaald en daarmee ook het belegd vermogen van SSPF. Daardoor daalde de dekkingsgraad verder.

U en uw collega's


SSPF is een gesloten fonds

Er kunnen geen nieuwe deelnemers toetreden tot SSPF. Nieuwe Shell medewerkers treden toe tot ons fonds SNPS. Bent u al deelnemer in SSPF? Dan blijft u pensioen opbouwen in of pensioen ontvangen van SSPF. Gaat u werken buiten Shell. Dan wordt u een gewezen deelnemer of slaper.

Aantal deelnemers dat pensioen opbouwde
0
7.685 in 2018 Icon person
Aantal mensen dat pensioen ontving van SSPF
0
18.666 in 2018 Icon person
Aantal gewezen deelnemers
0
7.258 in 2018 Icon person
Jaarverslag SSPF 2019

Het jaar 2019 in beeld

2019 was een jaar waarin veel werk is verzet, met hoogtepunten zoals:

 • Een goed beleggingsresultaat, die gedeeltelijk de negatieve gevolgen van de rentedaling opving.
 • Opname van de Sustainable Development Goals van de VN in het beleggingsbeleid.
 • Op een-na-sterkste stijger in de VBDO-ranglijst (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling).
 • Proactieve benadering van de mogelijke implicaties van het Pensioenakkoord op hoofdlijnen.
 • Goede waardering voor onze innovatie en pensioencommunicatie van onze deelnemers.